Bharathwaj Kannan

Bharathwaj Kannan

Senior Area Manager, Halliburton