Evelyne Girio

Evelyne Girio

Partner, Latham & Watkins